HISTORIJA | Januar 8, 2024

Šta je to 9. januar? - Po(r)uka

Na današnji dan 1992. godine samozvana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donijela je tzv. Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine, nakon čega je uslijedila agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, etnička čišćenja, progoni nesrpskog stanovništva, koncentracioni logori, masovna silovanja, rušenje stotina džamija i drugih bogomolja, kulturnih i drugih objekata i na kraju najveći zločin u Evropi, nakon Drugog svjetskog rata - zločin genocida.

Šta je to 9. januar? - Po(r)uka

Na današnji dan 1992. godine samozvana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donijela je “Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine”, nakon čega je uslijedila agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, etnička čišćenja, progoni nesrpskog stanovništva, koncentracioni logori, masovna silovanja, rušenje stotina džamija i drugih bogomolja, kulturnih i drugih objekata i na kraju najveći zločin u Evropi, nakon Drugog svjetskog rata - zločin genocida.

Tribunal u Haagu je, na osnovu prikupljene dokumentacije, dokaza, argumenata, svjedočenja i drugih činjenica osudio političko i vojno rukovodstvo RS-a na doživotne ili dugotrajne kazne zatvora. Presudama su obuhvaćene stotine nalogodavaca i izvršilaca, političkih i vojnih lica, pripadnici vojske i policije RS-a.

Danas svjedočimo da su “duhovi devedesetih” ponovo probuđeni i da neki ponovo priželjkuju “nove Srebrenice”. Takve divljačke horde moraju znati da Bosnu i Hercegovinu nisu mogli pocijepati ni kada su pod svojom kontrolom imali gotovo kompletno naoružanje i vojni arsenal JNA, tada jedne od najmoćnih svjetskih armija, a neće moći ni danas, jer su pravo, pravda i historija na strani Bosne i Hercegovine. A kada smo već kod prava,  poruka i lekcija onima koji za sebe kažu da poštuju Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum, koju stalno i iznova moramo ponavljati:


"Ustavni sud BiH je u predmetu U 2/18, presudom objavljenom u Službenom glasniku BiH br. 30/19 obilježavanje navedenog datuma kao službenog dana ove administrativne jedinice države BiH proglasio neustavnim, utvrdivši da njegovo obilježavanje "nije u skladu sa članom I/2. Ustava BiH, članom II/4. Ustava BiH u vezi sa članom 1.1. i članom 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, te članom VI/5. Ustava BiH."