VIJESTI | Maj 21, 2023

NiP, SNSD i SDS u Srebrenici mijenjaju imena ulica: Hoćemo li u Srebrenici imati Ulicu Petera Handkea ili Vitalija Čurkina?

Skupština u Srebrenici uz podršku predsjednika Skupštine opštine Srebrenica Salke Tursunovića je formirala komisiju za promjenu naziva ulica i naseljenih mjesta. Za odluku je glasalo 14 srpskih odbornika uz Salku Tursunovića. Komisija broji 7 članova: 4 Srbina i 3 Bošnjaka. Iako je većina Bošnjaka bježala od komisije, lokalno rukovodstvo NiP-a je na prijedlog Salke Tursunovića ušlo u komisiju.

NiP, SNSD i SDS u Srebrenici mijenjaju imena ulica: Hoćemo li u Srebrenici imati Ulicu Petera Handkea ili Vitalija Čurkina?

Skupština u Srebrenici uz podršku predsjednika Skupštine opštine Srebrenica Salke Tursunovića je formirala komisiju za promjenu naziva ulica i naseljenih mjesta. Za odluku je glasalo 14 srpskih odbornika uz Salku Tursunovića. Komisija broji 7 članova: 4 Srbina i 3 Bošnjaka. Iako je većina Bošnjaka bježala od komisije, lokalno rukovodstvo NiP-a je na prijedlog Salke Tursunovića ušlo u komisiju.

Za donošenje odluka u komisiji potrebna su 4 člana, tako da Srbi imaju većinu, a Bošnjaci su tu da daju legitimitet komisiji. Skupštinska odluka je koncipirana tako da svi mogu uputiti prijedlog komisiji, a na kraju će Skupština donositi odluke na osnovu prijedloga komisije. Na ovom pitanju će srpska politika u Srebrenici graditi predizbornu kampanju, jer traje neviđena borba zaraćenih struja u lokalnom SNSD-u, a sve to mudro prati SDS i dodaje ulje na vatru.

Sve srpske stranke i sva srpska politika u Srebrenici uprkos svojom borbama, ipak udara po leđima Bošnjaka, jer im je to najbolji poligon za ostvarivanje ciljeva. Pitanje naziva ulica je osjetljivo jer to neće ići u normalnom pravcu pa tako je to idealno da se zaoštre prilike.

U Srebrenici su nazivi ulica prijeratni. 2001. godine političkim dogovorom donesena je odluka kojom su vraćeni prijeratni nazivi ulica, pa tako u Srebrenici imamo ulicu Maršala Tita, Mihajla Bjelakovića, Reufa Selmanagića itd. U suštini našlo se kompromisno rješenje.

Sama procedura promjene naziva ulica treba da postoji, ali trenutno u Srebrenici nije vrijeme za to, jer je u pitanju politika i vrlo se lako može desiti da dobijemo ulicu 9. januara, Petra Handkea ili Vitalija Ćurkina.