HISTORIJA | Juli 29, 2023

Godišnjica smrti Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka: Bio je nosioc bošnjačkog kulturnog i društvenog preporoda u 19. vijeku

Danas se navršava tačno 121 godina od smrti Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka jednog od najagilnijig nosilaca bošnjačkog kulturnog i društvenog preporoda u drugoj polovini devetnaestog stoljeća. U zahtjevnom poslu emancipacije Bošnjaka u evropskom smislu, u to vrijeme, zajedno sa Mehmed-begom važnu ulogu u kulturnom smislu, svaki na svoj način, odigrali su Safvet-beg Bašagić, Edhem Mulabdić, Osman Nuri Hadžić, Musa Ćazim Ćatić i drugi.

Godišnjica smrti Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka: Bio je nosioc bošnjačkog kulturnog i društvenog preporoda u 19. vijeku

Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, društveni radnik i kulturni poslenik rođen je 19. decembra 1839. godine u Vitini kod Ljubuškog. Potječe iz ugledne plemićke familije, otac mu j jedno vrijeme bio kajmekam (gradonačelnik) u Ljubuškom. Početne nauke Mehmed-beg je završio u svom rodnom mjestu, ruždiju je okončao u Mostaru.

Obavljao je niz oficijelnih dužnosti među kojima je bila i funkcija kajmekama u nekoliko mjesta u BiH. (Stolac, Foča, Trebinje). Jedno vrijeme je bio član gradskog vijeća Sarajeva, a kasnije i njegov načelnik. Kapetanovićeva publicistička djelatnost u najvećoj mjeri je bila podređena njegovim težnji da da vlastiti doprinos emancpaciji Bošnjaka u evropskom smislu, nakon što je njihova domovina potpala pod austrougarsku upravu.

Toj svrsi posebno služe njegovi polemički intornirani radovi kao što je „Šta misle Muhamedovci u Bosni Hercegovini“. Ljubušakovo najznačajnije djelo, koje predstavlja trajan spomeniku ukupnoj njegovoj djelatnosti, je svakako   zbornik „Narodno blago“ koji je o vlastitom trošku na latinici objavio 1887. godiine.